Chính sách và phương thức vận chuyển hàng hóa

Nguyên tắc bên công ty không phụ trách công việc vận chuyển cho khách hàng. Nếu khách hàng thực sự không thành thạo trong quá trình vận chuyển thì công ty có thể căn cứ theo yêu cầu của khách hàng để làm thay. Nhưng tất cả các chi phí đều do khách hàng chịu.

1. Địa điểm giao hàng:

Hàng lấy tại tại kho của công ty và vận chuyển tới công trình thi công hoặc địa chỉ do khách hàng yêu cầu

2. Thời gian giao hàng:

– Đối với hàng có sẵn tại kho Hà Nội, Hồ Chí Minh: 01 ngày

– Đối với hàng cần chuyển kho từ Hà Nội( Hồ Chí Minh): 07 ngày

– Đối với hàng cần nhập khẩu Hàn Quốc: 45 ngày

Trong thời gian chờ đợi nhận sản phẩm phào chỉ của chúng tôi, khách hàng có bất cứ thắc mắc gì về việc bàn giao xin vui lòng liên hệ hotline của công ty để nhân viên của Công ty có thể trợ giúp cho khách hàng.

3. Xác nhận vận chuyển đơn hàng

Ngay sau khi giao nhận hàng, khách hàng phải ký vào biên bản xác nhận số lượng hàng hóa đã nhận của công ty và hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với số lượng hàng hóa đã nhận kể từ lúc ký biên bản.

4. Phương thức vận chuyển

Hàng hóa được vận chuyển khắp cả nước bằng đường bộ